Varför effektiv ränta är högre på mikrolån

När man talar om kostnader för lån finns det flera saker att ta med i beräkningen. Det handlar dels om räntan i sig, och dels om de olika avgifter som för det mesta är kopplade till lånet. När du ser en annons för ett lån ska du alltså inte stirra dig blind på det angivna procenttalet.

För att räkna fram den faktiska kostnaden för ett lån varje år brukar man använda sig av effektiv ränta. Här räknar man med alla faktorer som påverkar vad du faktiskt ska betala i slutändan. Den effektiva räntan är alltså ett bättre mått på kostnaderna än den nominella räntan. Dessutom gör uppgifterna att det blir enklare att jämföra olika lån.

Effektiv ränta för mikrolån

Den effektiva räntan för mikrolån räknas normalt i flera hundra, om inte flera tusen, procent. Hur kommer då det sig? För ett mikrolån på 1000 kr i en månad betalar man ju inte mer än mellan 200-300 kr.

Att den effektiva räntan blir så hög beror på tre saker, nämligen den höga nominella räntan, den korta lånetiden samt de förhållandevis höga avgifterna.

För ett mikrolån betalar man normalt mellan 10-30 procent i ränta. Ibland är dock räntan förklädd som en avgift, men i grunden handlar det om samma kostnad. 10-30 procent på exempelvis en månad är en hög kostnad, vilket avspeglar sig i den effektiva räntan.

Den effektiva räntan räknas nämligen på årsbasis. När man använder principen om effektiv ränta på ett mikrolån räknar man alltså som om lånet skulle löpa med den höga månadsräntan över hela året, trots att lånet ska betalas tillbaka inom 1-3 månader.

Dessutom måste man räkna med avgifterna. En del långivare tar ut uppläggningsavgifter på flera hundra kronor. Dessutom är det vanligt med aviavgifter (om lånet löper under flera månader) eller en fakturaavgift (för lån på en månad). Totalkostnaden för ett mikrolån under någon eller några månader påverkas kraftigt av avgifterna, vilket också avspeglas i den effektiva räntan på årsbasis.

Mikrolån

Snabblån är en högkostnadskredit Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
 Låna 1 000 till 30 000kr  Längd: 1 till 12 månader >> Läs mer här!
 Låna 1 000 till 45 000kr  Längd: 1 till 46 månader >> Läs mer här!
 Låna 5 000 till 25 000kr   Längd: 1 till 5 år >> Läs mer här!