Välja rätt lånegivare

Att välja rätt lånegivare behöver inte vara en särskilt komplicerad process, men det gäller att du är noggrann i din urvalsprocess för att hitta rätt. Det finns mängder av lånegivare inom alla typer av lån och alla arbetar inte på exakt samma sätt. Här är två tips du kan använda för att välja rätt lånegivare.

Här jämför du lån

Låna 10 000 till 600 000kr Längd: 1 till 15 år >> Läs mer här!
Låna 5 000 till 600 000kr Längd: 1 till 12 år >> Läs mer här!
Låna 5 000 till 600 000kr Längd: 1 till 20 år >> Läs mer här!

Räntor och avgifter

Det viktigaste när du ska välja rätt lånegivare är självklart priset för lånet, det vill säga räntor och avgifter. Det spelar ju mindre roll om kundtjänstpersonalen är mycket trevlig, eller att du blir bjuden på extra gott kaffe vid bankmötet, om du samtidigt måste betala mer för lånet än vad du behöver göra hos andra aktörer. När du jämför kostnader, tänk på att använda den effektiva räntan som referensränta. I måttet effektiv ränta ingår alla räntekostnader och avgifter och alla lånegivare är skyldiga att ge dig denna information.

Lusläs villkoren

Det spelar ingen roll vilken lånegivare du undersöker lite närmare – antalet sidor med lånevillkor är alltid många till antalet och av någon anledning tycker lånegivaren att du ska behöva förstoringsglas för att kunna läsa paragraferna. Du ska dock alltid läsa lånevillkoren, och det mycket noga. Låneavtal regleras på flera sätt, men till stora delar är det helt upp till lånegivaren och låntagaren (du) att komma överens. Att just ”komma överens” gör man dock sällan, och det kan lånegivaren utnyttja på olika sätt. I villkoren kan du speciellt titta efter skrivningarna kring dina skyldigheter och rättigheter, till exempel vad gäller betalning i rätt tid, möjligheten att rikta talan mot lånegivaren även om denne säljer lånet vidare samt möjligheterna till betalning i förtid. En bra lånegivare har tydliga regler som ger dig starka rättigheter. Om du väljer ut två lånegivare som vid en första anblick verkar likvärdiga, kan du med fördel jämföra villkoren för att skilja dem åt.